Religieuze archiefkaart Sint-Truiden

Menu

Archiefkaart

Clarissen

In onze databank zijn volgende gegevens terug te vinden van Clarissen:

Categorie

Kloosters

Gemeente

Sint-Truiden (centrum)

Federatie

Geen federatie

Bewaarplaats

In eigen beheer

Omvang

Geen informatie beschikbaar

Periode

Geen informatie beschikbaar

Historiek archiefvormer

In 1850 kochten de clarissen van Mechelen het klooster van Mevrouw Hermans-Frische, die het geŽrfd had van haar vader. Van dan af begonnen er ver- en herbouwingswerken aan het vervallen klooster. Immers, het kloostergebouw kende toen reeds een hele geschiedenis. De zusters van het Heilig Graf woonden hier tot dat ze in 1798 door de Fransen verdreven werden uit hun klooster 'Nieuw Jeruzalem'. De zusters van het Heilig Graf ofwel de reguliere kanunnikessen van het Heilig Graf kwamen in 1539. Het huis werd toen gekocht door de heer Karel Frische, een hoge beambte van de Franse Administratie in Maastricht. In 1923 kochten de clarissen ze van de stad de Raamsteeg, in de volksmond de Jeruzalemsteeg. Hier bouwden ze een nieuwe hostiebakkerij om hen te helpen in het levensonderhoud van de gemeenschap.

Bibliografie

MORIAUX (J.), Zusters Clarissen. Honderdvijftig jaar in Sint-Truiden 1851-2001, Sint-Truiden, 2001, 224 p.

Inventaris

Geen informatie beschikbaar

Archiefstukken

Gelet op het contemplatief karakter van de zusters, is het archief eerder beperkt. Belangrijkste stukken zijn de kroniekboeken. Hierin worden gebeurtenissen opgetekend die de zusters hebben meegemaakt. Daarnaast zijn er stukken betreffende het patrimonium en rekeningen van recente datum betreffende de hostiebakkerij. Ook zouden er nog delen van het archief van de zusters van het Heilig Graf aanwezig zijn.

Contactpersoon

Zuster Mariette
Diesterstraat 66
3800 Sint-Truiden
(011) 68 42 20